Effective Altruism Finland


Mitä?

Efektiivinen altruismi lähtee tavoitteesta tehdä maailmasta paras mahdollinen, aloittaen teoilla joilla on suurin vaikutus. Sen sijaan, että tyytyisimme hyväntekeväisyyteen joka tekee hyvää työtä, tahdomme löytää ne keinot ja kohteet, joiden kautta tehokkaimmin auttaa maailmaa. Toimiva hyväntekeväisyys tuottaa eniten vastiketta rahoillemme ja ajallemme.

Toimivan ja tehokkaan hyväntekeväisyyden kantavana perustana on vahva sitoutuminen todistepohjaiseen päätöksentekoon - valitsemme toiminnan kohteet ja tuettavat järjestöt mieluiten huolellisesti tehdyn tutkimuksen tuloksena. Arvokysymyksiin pyrimme vastaamaan selkeillä argumenteilla, hyödyntäen etiikan, taloustieteiden ja psykologian alojen osaamista.

Käytännössä hyväntekeväisyysjärjestöjen tehokkuus vaihtelee merkittävästi, ja pienelläkin tutkimuksella oman vaikutuksensa voi moninkertaistaa. Esimerkiksi HIV:n vähentämiseen on monia tapoja, mutta tehokkaimmat tavat ovat yli tuhat kertaa tehokkaampia kuin vähiten tehokkaat. Kustannustehokkuus nouseekin yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä jonka perusteella toimimme.

Efektiivinen altruisti ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn kohteeseen, vaan on vapaa valitsemaan kohteensa strategisesti. Tehokkain toiminta edellyttääkin, että olemme avoimia tutkimaan ja muuttamaan kaikkia uskomuksiamme, ja pystymme tarttumaan myös epätavallisiin keinoihin auttaa. Monet efektiiviset altruistit muun muassa tienaavat lahjoittaakseen sen sijaan että tekisivät voittoa tavoittelematonta työtä.

Meillä on mahdollisuus tehdä maailmasta parempi. Rationaalisen päätöksenteon avulla voimme moninkertaistaa jälkemme.

Effective Altruism Finland on järjestö, joka pyrkii

  • auttamaan tehokkaiden hyväntekeväisyyskohteiden valinnassa
  • edistämään hyväntekeväisyysjärjestöjen avoimuutta ja vaikuttavuutta
  • innostamaan ihmisiä tarttumaan maailmanlaajuisiin ongelmiin
  • osoittamaan, että jokainen pystyy vaikuttamaan maailman tilaan
  • rakentamaan efektiivisten altruistien yhteisöä
  • kertomaan vaikuttavista uramahdollisuuksista
  • tutkimaan tapoja, joilla auttaa mahdollisimman monia
  • arvioimaan kriittisesti omia projektejaan ja niiden aikaansaannoksia

Altruismia muualla

Efektiivistä altruismia edistäviä järjestöjä löytyy useita. Niistä tärkeimpiä alla.

Centre for Effective Altruism

Näiltä sivuilta löytyy valtavasti lisätietoa efektiivisestä altruismista ja sen keinoista.

80,000 Hours

80,000 Hours tutkii miten voimme valita uran, jolla on suurin positiivinen vaikutus. He tarjoavat myös henkilökohtaista uravalmennusta kehittyville altruisteille.

GiveWell

GiveWell tutkii mitkä hyväntekeväisyysjärjestöt tuottavat suurimman positiivisen vaikutuksen maailmaan. GiveWell pyrkii varmistamaan, että suositellut järjestöt eivät vain tee mitä lupaavat, vaan tekevät sen tehokkaasti ja pystyvät hyötymään enemmästä rahoituksesta.

Giving What We Can

Giving What We Can on yhteisö ihmisille jotka ovat lupautuneet lahjoittamaan 10% tai enemmän tuloistaan tehokkaisiin kohteisiin.

Animal Charity Evaluators

Animal Charity Evaluators pyrkii löytämään tehokkaimmat keinot vähentää eläinten kärsimystä. Koska eläimiä elää valtavia määriä äärimmäisen huonoissa oloissa, on eläinten hyvinvoinnin parantamiseen paljon mahdollisuuksia.

The Future of Humanity Institute

The Future of Humanity Institute pyrkii tieteiden, matematiikan, sekä filosofian avulla tutkimaan suuremman mittakaavan kysymyksiä; kuten sitä, millä teoilla on suurin positiivinen vaikutus kaukaisessa tulevaisuudessa eläviin.

Haluatko lahjoittaa tehokkaasti?


GiveWell antaa mielestämme parhaat suositukset tehokkaista hyväntekeväisyysjärjestöistä.